and Sports > Hiking > Club Centre Excursionista Sords Catalunya
and Sports > Jogging > Club Centre Excursionista Sords Catalunya

Club Centre Excursionista Sords Catalunya

Contact

Jose Antonio Viñas
info.cescat@gmail.com
Som un club d'excursionistes sords de catalunya, fem excursions i altres esports. Les excursions les fem normalment per Catalunya, tot i que a vegades anem a fora de Catalunya.
Es benvingut tothom, poden participar gent sorda i gent oient.

Addresses and schedules

A la muntanya
A la muntanya, Catalunya, Catalunya 
Gmap
See map